Šablona č. 9 III/2

Autor: Mgr. Jarmila Loudová

Kontakt:  j.loudova@zstgmivancice.cz

Sada č. 1

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Název předmětu: Český jazyk

Označení sady: 3. ročník

č. Název materiálu Provedení
1 Vyjmenovaná slova po L SMART Notebook
2 Vyjmenovaná slova po L - procvičování SMART Notebook
3

Vyjmenovaná slova po M

SMART Notebook
4 Vyjmenovaná slova po M - procvičování SMART Notebook
5 Vyjmenovaná slova po P SMART Notebook
6 Vyjmenovaná slova po P- procvičování SMART Notebook
7 Vyjmenovaná slova po S SMART Notebook
8 Vyjmenovaná slova po S - procvičování SMART Notebook
9 Vyjmenovaná slova po V SMART Notebook
10 Vyjmenovaná slova po V - procvičování SMART Notebook
11 Vyjmenovaná slova po Z SMART Notebook
12 Vyjmenovaná slova - souhrn SMART Notebook
13 Podstatná jména - úvod SMART Notebook
14 Podstatná jména - souhrn učiva SMART Notebook
15 Slovesa SMART Notebook
16 Ohebné slovní druhy SMART Notebook
17 Neohebné slovní druhy, souhrn učiva o slovních druzích SMART Notebook
18 Věta jednoduchá, souvětí SMART Notebook
19 Souhrn učiva 1 SMART Notebook
20 Závěrečné opakování SMART Notebook

 

 

Sada č. 2

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Název předmětu: Český jazyk

Označení sady: 4. ročník

č. Název materiálu Provedení
1 VÁNOCE - slohová cvičení SMART Notebook
2 Slovní druhy SMART Notebook
3 Podstatná jména SMART Notebook
4 Vyprávění, osnova SMART Notebook
5 Podstatná jména - rod střední - úvod SMART Notebook
6 Rod střední - vzory SMART Notebook
7 Podstatná jména - rod ženský - úvod SMART Notebook
8 Vzory rodu ženského SMART Notebook
9 Rod mužský - vzor pán, opakování rod ženský SMART Notebook
10 Rod mužský - HRAD, PÁN SMART Notebook
11 Rod mužský- vzor muž, opakování SMART Notebook
12 Rod mužský - vzory STROJ, PŘEDSEDA, SOUDCE SMART Notebook
13 Rod mužský - souhrn SMART Notebook
14 Podstatná jména - souhrn učiva 4. ročníku SMART Notebook
15 Slovesa - úvod SMART Notebook
16 Slovesa - časování, souhrn SMART Notebook
17 Věta jednoduchá, souvětí SMART Notebook
18 Podmět a přísudek SMART Notebook
19 Shoda podmětu s přísudkem SMART Notebook
20 Souhrn učiva 4. ročníku SMART Notebook

 

 

Sada č. 3

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Název předmětu: Český jazyk

Označení sady: 5. ročník

č. Název materiálu Provedení
1 Skupiny bě, bje, vě, vje, pě SMART Notebook
2 Skupiny mě, mně SMART Notebook
3 Obojetné souhlásky - B, L SMART Notebook
4 Obojetné souhlásky - M - Z SMART Notebook
5 Slovní druhy SMART Notebook
6 Podstatná jména - číslo, pád SMART Notebook
7 Podstatná jména - rody, vzory SMART Notebook
8 Koncovky podstatných jmen SMART Notebook
9 Přídavná jména SMART Notebook
10 Přídavná jména - souhrn, pravopis SMART Notebook
11 Zájmena SMART Notebook
12 Zájmena - souhrn SMART Notebook
13 Číslovky SMART Notebook
14 Slovesa SMART Notebook
15 Věta jednoduchá, souvětí, spojovací výrazy SMART Notebook
16 Shoda podmětu s přísudkem - souhrn SMART Notebook
17 Podmět rozvitý, několikanásobný - souhrn učiva SMART Notebook
18 Souhrn učiva SMART Notebook
19 Přímá a nepřímá řeč SMART Notebook
20 Závěrečný test SMART Notebook