Šablona č. 10 III/2

Autor: Mgr. Jarmila Loudová

Kontakt: j.loudova@zstgmivancice.cz

Sada č. 1

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Název předmětu: Anglický jazyk

Označení sady: 3.ročník

č. Název materiálu Provedení
1 UNIT 1 - Greetings, Commands SMART Notebook
2 UNIT 2 - Numbers SMART Notebook
3 UNIT 2 – What´s this? SMART Notebook
4 Halloween SMART Notebook
5 UNIT 3 -  My family SMART Notebook
6 UNIT 4 – My birthday SMART Notebook
7 UNIT 5 - Toys SMART Notebook
8 UNIT 6 – Colours 1 SMART Notebook
9 UNIT 6 – Colours 2 SMART Notebook
10 Christmas SMART Notebook
11 UNIT 7 – Adjectives, sloveso to be SMART Notebook
12 UNIT 8 - Pets SMART Notebook
13 UNIT 9 - Picnic SMART Notebook
14 UNIT 10 – My face SMART Notebook
15 Easter SMART Notebook
16 UNIT 10,11 – She´s got, He´s got SMART Notebook
17 UNIT  12 - Furniture SMART Notebook
18 Where are you from? SMART Notebook
19 Revision 1 SMART Notebook
20 It´s time for games SMART Notebook

 

 

Sada č. 2

Vzdělávací oblast:Jazyk a jazyková komunikace

Název předmětu: Anglický jazyk

Označení sady: 4.ročník

č. Název materiálu Provedení
1 UNIT 1 SMART Notebook
2 UNIT 2 - 1.část SMART Notebook
3 UNIT 2 - 2.část SMART Notebook
4 UNIT 3 - Numbers SMART Notebook
5 UNIT 3 - Konverzace, a, an SMART Notebook
6 UNIT 4 - Birthday SMART Notebook
7 UNIT 4 - Opakování, rozšíření slovní zásoby SMART Notebook
8 UNIT 5 - Zájmena his, her, souhrn SMART Notebook
9 UNIT 5 - Souhrn SMART Notebook
10 UNIT 6 - Small, big, THE, is not SMART Notebook
11 UNIT 7 - My family - have got, face SMART Notebook
12 UNIT 7 - Souhrn - has got SMART Notebook
13 UNIT 8 - Have, has, reading SMART Notebook
14 UNIT 8 - Přídavná jména a souhrn učiva SMART Notebook
15 UNIT 9 - Sloveso can SMART Notebook
16 UNIT 9 - Souhrn, přivlastňování SMART Notebook
17 UNIT 10 - Clothes, colours SMART Notebook
18 UNIT 11 - Úvod -lidské tělo SMART Notebook
19 UNIT 12 - There is, there are, souhrn SMART Notebook
20 UNIT 13,14 - How many.., TIME SMART Notebook

 

 

Sada č. 3

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Název předmětu: Anglický jazyk

Označení sady: 5.ročník

č. Název materiálu Provedení
1 UNIT 1 - Hello again SMART Notebook
2 UNIT 2 - How much..how many..., numbers do 100 SMART Notebook
3 UNIT 2 - The Hockey Cockey, parts of body, numbers, SMART Notebook
4 UNIT 3 - Musical instruments, can play.... SMART Notebook
5 UNIT 3 - Revision SMART Notebook
6 UNIT 4 - Přítomný čas průběhový SMART Notebook
7 UNIT 5 - Sloveso to be, přít. čas, reading SMART Notebook
8 UNIT 5 - Revision SMART Notebook
9 CHRISTMAS SMART Notebook
10 UNIT 6 - Weather - slovní zásoba SMART Notebook
11 UNIT 6 - Weather - souhrn, báseň SMART Notebook
12 UNIT 7 - Animals SMART Notebook
13 UNIT 7 - Do you like? SMART Notebook
14 UNIT 7 - Přítomný čas prostý - procvičování SMART Notebook
15 UNIT 8 - Want SMART Notebook
16 UNIT 8 - Revision SMART Notebook
17 UNIT 9 - Where do you live? SMART Notebook
18 Souhrn UNIT 9,10 - Zájmena osobní SMART Notebook
19 UNIT 10 - Zájmena přivlastňovací, ukazovací SMART Notebook
20 UNIT 10 - Přítomný prostý a průběhový čas SMART Notebook