Šablona č. 1 III/2

Autor: Otmar Němec

Kontakt: o.nemec@zstgmivancice.cz

 

Jednotlivé DUMy budou zveřejněny vždy po odpilotování celé sady.

Výjimku tvoří testy a hry Riskuj.

 

Sada č. 1

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie

Název předmětu: Informatika (5. roč.)

Označení sady: Hardware

č. Název materiálu Provedení
1 Bezpečnost a zásady při práci s PC v oblasti hardware I prezentace
2 Bezpečnost a zásady při práci s PC v oblasti hardware II   intera ktivní test   
3 Bezpečnost a zásady při práci s PC v oblasti hardware III interaktivní kvíz
4 Vnitřní složení počítače prezentace
5 Řazení pojmů z oblasti hardware (vnitřní složení PC) interaktivní test
6 Hledání pojmů z oblasti hardware (vnitřní složení PC) v křížovce interaktivní křížovka
7 Hledání a vysvětlení vnitřních komponent počítače zvládám již na jedničku pracovní list
8 Riskujeme, procvičujeme – vnitřní složení počítače hra Riskuj
9 Závěrečný test z vnitřních komponent počítače test
10 Učím se poznávat vstupní a výstupní zařízení a jejich funkce pracovní list
11 Vstupní zařízení počítače I prezentace
12 Vstupní zařízení počítače II prezentace
13 Výstupní zařízení počítače I prezentace
14 Výstupní zařízení počítače II prezentace
15

Řazení pojmů vstupních a výstupních zařízení

interaktivní přiřazování
16 Hledání vstupních a výstupních zařízení v křížovce interaktivní křížovka
17 Hledání a vysvětlení funkcí vstupních a výstupních zařízení zvládám již na jedničku pracovní list
18 Riskujeme, procvičujeme – vstupní a výstupní zařízení hra Riskuj
19 Závěrečný test ze vstupních a výstupních zařízení test
20 Riskujeme, opakujeme – hardware hra Riskuj

 

 

Sada č. 2

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie

Název předmětu: Informatika (5. roč.)

Označení sady: Software

č. Název materiálu Provedení
1

Bezpečnost a zásady při práci s PC v oblasti

software I

prezentace
2

Bezpečnost a zásady při práci s PC v oblasti

software II

 interaktivní test 
3

Bezpečnost a zásady při práci s PC v oblasti

software III

 interaktivní kvíz 
4 Rozdělení software I prezentace
5 Rozdělení software II interaktivn í test
6 Měření dat prezentace
7 Ukládání dat prezentace
8 Měření a ukládání dat interaktivně test č. 1, 2 a 3
9

Riskujeme, opakujeme – dělení SW, měření

a ukládání dat

hra Riskuj
10 Windows – pracovní prostředí prezentace
11 Windows – práce s okny prezentace
12 Windows – práce se soubory a složkou na ploše prezentace
13 Windows – vlastnosti nastavení prezentace
14 Windows – Tento počítač, Místa v síti prezentace
15 Nabídka příslušenství – Kalkulačka prezentace
16 Nabídka příslušenství – Malování I prezentace
17 Nabídka příslušenství – Malování II pracovní list
18 Nabídka příslušenství – Malování III pracovní list
19 Závěrečný test z celého tematického celku Software kontrolní test
20

Riskujeme, opakujeme – Windows, nabídka

Příslušenství

hra Riskuj

 

 

Sada č. 3

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie

Název předmětu: Informatika (5. roč.)

Označení sady: Internet

č. Název materiálu Provedení
1 Bezpečný pohyb na Internetu I prezentace
2 Bezpečný pohyb na Internetu II interaktivní test
3 Bezpečný pohyb na Internetu III interaktivní kvíz
4 Internetový prohlížeč Internet Explorer prezentace
5 Internetový prohlížeč Mozilla Firefox prezentace
6 Internetový prohlížeč Google Chrome prezentace
7 Internetový prohlížeč interaktivně interaktivní křížovka
8 Závěrečný test – internetový prohlížeč kontrolní test
9 Riskujeme, opakujeme – bezpečný pohyb na Internetu, internetový prohlížeč hra Riskuj
10 Jak fungují internetové vyhledávače, Seznam.cz – katalog prezentace
11 Internetový vyhledávač Seznam.cz – fulltext prezentace
12 Internetový vyhledávač Google prezentace
13 Vyhledáváme na Internetu pracovní list
14 Závěrečný test – internetový vyhledávač cvičný test
15 Elektronická pošta I prezentace
16 Elektronická pošta II prezentace
17 Webové rozhraní elektronické pošty I – Seznam prezentace
18 Webové rozhraní elektronické pošty II – Seznam prezentace
19 Závěrečný test – elektronická pošta kontrolní test
20 Riskujeme, opakujeme – internetový vyhledávač, elektronická pošta hra Riskuj