Šablona č. 11 III/2

Autor:Mgr. Jarmila Loudová

Kontakt: j.loudova@zstgmivancice.cz

Sada č. 1

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

Název předmětu: Prvouka

Označení sady: 3.ročník

č. Název materiálu Provedení
1 Jehličnaté stromy, keře SMART  Notebook
2 Listnaté stromy, keře SMART  Notebook
3 Ovocné stromy, keře SMART  Notebook
4 Život a význam stromů SMART  Notebook
5 Houby SMART  Notebook
6 Nekvetoucí rostliny SMART  Notebook
7 Savci SMART  Notebook
8 Ptáci SMART  Notebook
9 Plazi SMART  Notebook
10 Obojživelníci SMART  Notebook
11 Ryby SMART  Notebook
12 Živočichové- souhrn SMART  Notebook
13 Domácí zvířata SMART  Notebook
14 Bezobratlí SMART  Notebook
15 Proměny přírody SMART  Notebook
16 Člověk - úvod SMART  Notebook
17 Člověk - vnější stavba, smysly SMART  Notebook
18 Člověk - kostra, svalstvo SMART  Notebook
19 Člověk - vnitřní orgány SMART  Notebook
20 Člověk - souhrn učiva, zdraví, nemoc SMART  Notebook

 

 

Sada č. 2

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

Název předmětu: Vlastivěda

Označení sady: 4. ročník

č. Název materiálu Provedení
1

Pravěk

SMART Notebook
2 Keltové SMART Notebook
3 Slované SMART Notebook
4 Sámova říše SMART Notebook
5 Staré pověsti české SMART Notebook
6 Kníže Václav SMART Notebook
7 Velkomoravská říše SMART Notebook
8 Konstantin a Metoděj SMART Notebook
9 První Přemyslovci SMART Notebook
10 Přemyslovští králové I. SMART Notebook
11 Přemyslovští králové II. SMART Notebook
12 Nástup Lucemburků SMART Notebook
13 Lucemburkové - Karel IV. SMART Notebook
14 Poslední Lucemburkové SMART Notebook
15 Jan Hus - husitské bouře SMART Notebook
16 Husitské války SMART Notebook
17 České země po husitských válkách SMART Notebook
18 Gotika SMART Notebook
19 Nástup Habsburků na českém trůně SMART Notebook
20 Renesance SMART Notebook

 

 

Sada č. 3

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

Název předmětu: Vlastivěda

Označení sady: 5.ročník

č. Název materiálu Provedení
1 Opakování učiva 4.ročníku SMART  Notebook
2 Doba pobělohorská SMART  Notebook
3 Baroko SMART  Notebook
4 Jan Amos Komenský SMART  Notebook
5 Marie Terezie SMART  Notebook
6 Josef II. SMART  Notebook
7 Vznik manufaktur SMART  Notebook
8 Počátky NÁRODNÍHO  OBROZENÍ SMART  Notebook
9 Národní obrození, buditelé SMART  Notebook
10

Revoluční rok 1848

SMART  Notebook
11 Stroje ovládly život SMART  Notebook
12 Vznik Rakouska- Uherska SMART  Notebook
13 1. světová válka SMART  Notebook
14 Rozvoj kultury a umění v Čechách, T. G. Masaryk SMART  Notebook
15 Československá republika - 1. republika SMART  Notebook
16

Kultura a průmysl za první republiky

SMART  Notebook

17 Cesta k protektorátu Čechy a Morava

SMART  Notebook

18 2. světová válka

SMART  Notebook

19 Poválečný vývoj Československa

SMART  Notebook

20 Pražské jaro - sametová revoluce

SMART  Notebook