Šablona č. 8 III/2

Autor: Mgr. Jarmila Loudová

Kontakt: j.loudova@zstgmivancice.cz

Sada č. 1

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

Název předmětu: PRVOUKA

Označení sady: 3.ročník

č. Název materiálu Provedení
1 Opakování učiva 2. ročníku

SMART  Notebook

2 Domov SMART  Notebook
3 Rodina SMART  Notebook
4 Škola SMART  Notebook
5 Doprava a cesta do školy SMART  Notebook
6 Naše obec SMART  Notebook
7 Světové strany, orientace v krajině SMART  Notebook
8 Krajina České republiky SMART  Notebook
9 Vodstvo SMART  Notebook
10 Naše vlast SMART  Notebook
11 Čas SMART  Notebook
12 Práce a volný čas SMART  Notebook
13 Věci kolem nás SMART  Notebook
14 Živá a neživá příroda SMART  Notebook
15 Skupenství látek SMART  Notebook
16 Vzduch, voda, půda SMART  Notebook
17 Slunce, Země, Měsíc SMART  Notebook
18 Rostliny - úvod SMART  Notebook
19 Rostliny 2 - stavba těla SMART  Notebook
20 Rostliny 3 - souhrn SMART  Notebook

 

 

Sada č. 2

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

Název předmětu: PŘÍRODOVĚDA

Označení sady: 5. ročník

č. Název materiálu Provedení
1 Nerostné suroviny SMART Notebook
2 Člověk a energie SMART Notebook
3 Půda SMART Notebook
4 Slunce, sluneční soustava, planety SMART Notebook
5 Planeta Země SMART Notebook
6 Měsíc, cesty do vesmíru, souhrn učiva SMART Notebook
7 Podnebné pásy SMART Notebook
8 Tropický pás SMART Notebook
9 Polární pás SMART Notebook
10 Život moří a oceánů SMART Notebook
11 Třídění organismů SMART Notebook
12 Třídění rostlin SMART Notebook
13 Třídění živočichů SMART Notebook
14 Vnější stavba těla, kůže SMART Notebook
15 KOSTRA SMART Notebook
16 Svalová a dýchací soustava SMART Notebook
17 Oběhová soustava SMART Notebook
18 Trávící soustava SMART Notebook
19

Vylučovací soustava

SMART Notebook
20 Člověk - souhrn učiva - smyslová, nervová, rozmnožovací soustava SMART Notebook

 

 

Sada č. 3

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

Název předmětu: VLASTIVĚDA

Označení sady: 5. ročník

č. Název materiálu Provedení
1 Praha SMART Notebook
2 Středočeský kraj SMART Notebook
3 Jihočeský kraj SMART Notebook
4 TEST - kraje Praha, Jihočeský, Středočeský SMART Notebook
5 Plzeňský kraj 1 SMART Notebook
6 Plzeňský kraj - hravé aktivity SMART Notebook
7 Karlovarský kraj SMART Notebook
8 Ústecký kraj SMART Notebook
9 Ústecký kraj, Plzeňský a Karlovarský - TEST SMART Notebook
10 Liberecký kraj SMART Notebook
11 Liberecký kraj - hravé aktivity SMART Notebook
12 Královéhradecký kraj SMART Notebook
13 Královehradecký kraj - hry, test SMART Notebook
14 Pardubický kraj SMART Notebook
15 Liberecký, Královehradecký a Pardubický kraj - TEST SMART Notebook
16 Kraj Vysočina SMART Notebook
17 Jihomoravský kraj SMART Notebook
18 Moravskoslezský kraj SMART Notebook
19 Zlínský kraj SMART Notebook
20 Olomoucký kraj, Vysočina, Jihomoravský kraj - TEST SMART Notebook