Šablona č. 7 III/2

Autor: Mgr. Jarmila Loudová

Kontakt: j.loudova@zstgmivancice.cz

Sada č. 1

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace

Název předmětu: Matematika

Označení sady: 3. ročník

č. Název materiálu Provedení
1 Opakování učiva 2.ročníku - + a - do 100, číselné řady, porovnávání čísel SMART Notebook
2 Bod, přímka, polopřímka, úsečka SMART Notebook
3 Opakování základních početních operací v číselném oboru do 100 SMART Notebook
4 Sčítání a odčítání do 100 - obtížnější příklady SMART Notebook
5 Násobení a dělení v oboru násobilky 2-5 SMART Notebook
6 Násobilka 6-9, souhrn SMART Notebook
7 Pamětné sčítání a odčítání dvojciferných čísel SMART Notebook
8 Písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel SMART Notebook
9 Zaokrouhlování na desítky, souhrn učiva SMART Notebook
10 Číselný obor do 1 000 SMART Notebook
11 Rovinné útvary SMART Notebook
12 Pamětné sčítání a odčítání do 1 000 SMART Notebook
13 Jednotky délky SMART Notebook
14 Jednotky hmotnosti, objemu, souhrn SMART Notebook
15 Zaokrouhlování  trojciferných čísel na stovky SMART Notebook
16 Písemné sčítání a odčítání do 1 000 SMART Notebook
17 Souhrnné opakování učiva SMART Notebook
18 Dělení se zbytkem SMART Notebook
19 Násobení a dělení mimo obor násobilky SMART Notebook
20 Souhrn učiva 3. ročníku SMART Notebook

 

 

Sada č. 2

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace

Název předmětu: Matematika

Označení sady: 4. ročník

č. Název materiálu Provedení
1 Souhrn učiva 3. ročníku 1 SMART Notebook
2 Souhrn učiva 3. ročníku 2 SMART Notebook
3 Písemné násobení jednociferným číslem SMART Notebook
4 MG - opakování - jednotky délky, poloha přímek, pravý úhel SMART Notebook
5 Písemné dělení jednociferným číslem SMART Notebook
6 Číselný obor do 10 000 SMART Notebook
7 Sčítání a odčítání do 10 000 SMART Notebook
8 Zaokrouhlování, písemné sčítání a odčítání SMART Notebook
9 Násobení a dělení pamětné i písemné SMART Notebook
10 Souhrn učiva - číselný obor do 10 000 SMART Notebook
11 Čísla větší než 10 000 SMART Notebook
12 Zaokrouhlování, pamětné sčítání a odčítání nad 10 000 SMART Notebook
13 Písemné sčítání a odčítání nad 10 000 SMART Notebook
14 Pamětné násobení a dělení nad 10 000 SMART Notebook
15 Jednotky délky, hmotnosti, objemu a času SMART Notebook
16 Obvody rovinných útvarů SMART Notebook
17 Obsahy čtverce a obdélníku, jednotky obsahu SMART Notebook
18 Zlomky - úvod SMART Notebook
19 Povrch krychle, kvádru, souhrn učiva - obsah, obvod rovinných útvarů SMART Notebook
20 Souhrnné opakování - základní operace do 1 000 000 SMART Notebook

 

 

Sada č. 3

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace

Název předmětu: Matematika

Označení sady: 5. ročník

č. Název materiálu Provedení
1 Opakování učiva 4.ročníku 1 SMART Notebook
2 Opakování učiva 4.ročníku 2 SMART Notebook
3 Násobení a dělení - úvod roku, souhrn SMART Notebook
4 Vesmírná matematika - násobení a dělení zpaměti SMART Notebook
5 Písemné násobení a dělení SMART Notebook
6 Římské číslice SMART Notebook
7 Vánoční matematika SMART Notebook
8 Jednotky délky SMART Notebook
9 Rovnice a nerovnice SMART Notebook
10 Jednotky obsahu SMART Notebook
11 Jednotky času SMART Notebook
12 Zlomky SMART Notebook
13 Trojúhelníky SMART Notebook
14 Desetinná čísla - úvod SMART Notebook
15 Sčítání a odčítání desetinných čísel SMART Notebook
16 Desetinná čísla - zaokrouhlování, písemné sčítání, odčítání SMART Notebook
17 Násobení a dělení desetinných čísel SMART Notebook
18 Desetinná čísla - souhrn SMART Notebook
19 Souhrn učiva - test, závěr roku SMART Notebook
20 Vyzkoušej se SMART Notebook