Šablona č. 2 III/2

Autor: Otmar Němec

Kontakt: o.nemec@zstgmivancice.cz

 

Jednotlivé DUMy budou zveřejněny vždy po odpilotování celé sady.

Výjimku tvoří testy a hry Riskuj.

 

Sada č. 1

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie

Název předmětu: Informatika (6. roč.)

Označení sady: Software

č. Název materiálu Provedení
1 Textový editor MS Word – první seznámení prezentace
2 Textový editor MS Word – práce s dokumentem prezentace
3 Textový editor MS Word – práce s klávesnicí prezentace
4 Textový editor MS Word v interaktivních cvičeních test č. 1,  2 ,  3 
5 Textový editor MS Word – formátování prezentace
6 Textový editor MS Word – práce s obrázky prezentace
7 Textový editor MS Word – tabulky prezentace
8 Textový editor MS Word v praktickém cvičení pracovní list
9 Riskujeme, procvičujeme textový editor MS Word hra Riskuj
10 Závěrečný test k textovému editoru kontrolní test
11 Stažení fotografií z fotoaparátu prezentace
12 Programy pro práci s fotografií prezentace
13 ZPS – první seznámení prezentace
14 ZPS – jednotlivé a hromadné úpravy snímků prezentace
15 ZPS – ořez, úprava barev, osobní průkaz prezentace
16 ZPS – klonování, deformace, redukce čer. očí, retuš prezentace
17 ZPS – efekty (celá fotografie, výběr lasem) prezentace
18 ZPS – publikace (kalendáře, šablony) prezentace
19

Riskujeme, procvičujeme práci s fotografií

hra Riskuj
20 Závěrečný test z práce s fotografií kontrolní test

 

 

Sada č. 2

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Název předmětu: Občanská výchova

Označení sady: Rodinný život

č. Název materiálu Provedení
1 Charakteristika rodiny prezentace
2 Rodina a její funkce prezentace
3 Rodinné vztahy a role prezentace
4 Manželství prezentace
5 Příbuzenské vztahy prezentace
6 Výchova v rodině prezentace
7 Vlastní rodokmen pracovní list
8 Hledání pojmů s charakteristikou rodiny pracovní list
9 Riskujeme, procvičujeme charakteristiku rodiny hra Riskuj
10 Závěrečný test z charakteristiky rodiny kontrolní test
11 Rodina - místo bezpečí prezentace
12 Rodina - můj domov prezentace
13 Rodina - můj vzor prezentace
14 Rodina je pro mě bezpečí, domov a vzor pracovní list
15 Poruchy rodiny prezentace
16 Náhradní rodinná péče prezentace
17 Umím poskytnout prvním pomoc? prezentace
18 První pomoc prakticky pracovní list
19 Riskujeme, procvičujeme pojmy kolem rodiny hra Riskuj
20 Závěrečný test z pojmů kolem rodiny kontrolní test

 

 

Sada č. 3

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Název předmětu: Občanská výchova

Označení sady: Místo, kde žijeme

č. Název materiálu Provedení
1 Škola a její vliv na mě prezentace
2 I škola má svá pravidla prezentace
3 Místo, kde žijeme - obecně prezentace
4 Místo, kam chodíme do školy pracovní list
5 Obec prezentace
6 Životní prostředí prezentace
7 Škola a místo našeho života pracovní list
8 Riskujeme, procvičujeme život v místě bydliště hra Riskuj
9 Závěrečný test z pojmů kolem místa bydliště kontrolní test
10 Demokracie v ČR prezentace
11 Státní symboly prezentace
12 Vyhledávání pojmů kolem státního zřízení pracovní list
13 Z historie českého národa prezentace
14 Významné osobnosti českého národa prezentace
15 Hledáme v historii českého národa pracovní list
16 Naši prezidenti prezentace
17 Hlavní město ČR prezentace
18 Poznáme naše prezidenty? interaktivní křížovka
19 Riskujeme, procvičujeme historii a současnost ČR hra Riskuj
20 Závěrečný test z oblasti historie a současnosti ČR kontrolní test