Šablona č. 5 III/2

Autor: Otmar Němec

Kontakt: o.nemec@zstgmivancice.cz

 

Jednotlivé DUMy budou zveřejněny vždy po odpilotování celé sady.

Výjimku tvoří testy a hry Riskuj.

 

Sada č. 1

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce

Název předmětu: Praktické činnosti

Označení sady: Práce se dřevem

č. Název materiálu Provedení
1 Dílenský řád prezentace
2 Základy technického zobrazování I prezentace
3 Základy technického zobrazování II prezentace
4 Zvládám základy technického zobrazování? pracovní list
5 Dřevo – význam pro člověka, těžba, stavba, druhy, vlastnosti prezentace
6 Orientuji se v terminologii dřeva? pracovní list
7 Nástroje a nářadí pro práci se dřevem I prezentace
8 Nástroje a nářadí pro práci se dřevem II prezentace
9 Poznám již všechny nástroje a nářadí pro práci se dřevem? test č.  1 , 2
10 Riskujeme, procvičujeme technické zobrazování, dřevo a nářadí hra Riskuj
11 Závěrečný test – základy tech. zobrazování, dřevo a nástroje kontrolní test
12 Měření, orýsování, upínání dřeva, řezání prezentace
13 Rašplování, pilování, broušení, povrchová úprava prezentace
14 Vrtání, spojování dřeva hřebíky prezentace
15 Riskujeme, procvičujeme – práce se dřevem I hra Riskuj
16 Spojování dřeva vruty, lepení prezentace
17 Dlabání, hoblování prezentace
18 Dokumentace k zhotovení výrobku ze dřeva I prezentace
19 Dokumentace k zhotovení výrobku ze dřeva II prezentace
20 Riskujeme, procvičujeme – práce se dřevem II hra Riskuj

 

 

Sada č. 2

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce

Název předmětu: Praktické činnosti

Označení sady: Práce s kovy

č. Název materiálu Provedení
1 Rozdělení a výroba kovů prezentace
2 Vlastnosti kovů prezentace
3 Zpracování tenkého drátu prezentace
4 Nástroje a nářadí pro práci s kovem I prezentace
5 Nástroje a nářadí pro práci s kovem II prezentace
6 Poznám již všechny nástroje a nářadí pro práci s kovem? interaktivní křížovka
7 Dokumentace k zhotovení výrobku z kovu I prezentace
8 Zpracování tenkého plechu prezentace
9 Dokumentace k zhotovení výrobku z kovu II prezentace
10 Riskujeme, procvičujeme – práce s drátem a plechem hra Riskuj
11 Závěrečný test – práce s drátem a plechem kontrolní test
12 Měření, orýsování, upínání pracovní list
13 Sekání, vrtání, nýtování, pájení prezentace
14 Orientuji se v terminologii kovů? pracovní list
15 Riskujeme, procvičujeme – měření, sekání, vrtání, nýtování, pájení hra Riskuj
16 Dokumentace k zhotovení výrobku z kovu III prezentace
17 Závity, závitová spojení, řezání závitů prezentace
18 Koroze a povrchová úprava prezentace
19 Riskujeme, opakujeme – pokročilé práce s kovy hra Riskuj
20 Závěrečný test – pokročilé práce s kovy kontrolní test

 

 

Sada č. 3

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce

Název předmětu: Praktické činnosti

Označení sady: Práce s plasty

č. Název materiálu Provedení
1 Historie výroby plastů prezentace
2 Rozdělení plastů prezentace
3 Popis vybraných druhů plastů I prezentace
4 Popis vybraných druhů plastů II prezentace
5 Výhody plastů – vlastnosti prezentace
6 Nevýhody plastů – vlastnosti prezentace
7 Plasty a životní prostředí prezentace
8 Orientuji se v terminologii plastů? pracovní list
9 Nástroje a nářadí pro práci s plasty prezentace
10 Riskujeme, procvičujeme – plasty hra Riskuj
11 Závěrečný test z rozdělení a vlastností plastů kontrolní test
12 Ruční obrábění plastů – stříhání, řezání prezentace
13 Ruční obrábění plastů – povrchová úprava prezentace
14 Dokumentace k zhotovení výrobku z plastu I prezentace
15 Tvarování a spojování teplem prezentace
16 Hledám pojmy kolem plastů interaktivní křížovka
17 Dokumentace k zhotovení výrobku z plastu II prezentace
18 Nátěrové hmoty prezentace
19 Riskujeme, procvičujeme – obrábění plastů hra Riskuj
20 Závěrečný test z teorie obrábění plastů kontrolní test