Šablona č. 15 III/2

Autor: Monika Vyskočilová

Kontakt: m.vyskocilova@zstgmivancice.cz

 

Sada č. 1

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

Název předmětu: Přírodopis (8. ročník)

Označení sady: Orgánové soustavy člověka


č. Název materiálu Provedení
1 Kosterní soustava I pracovní list
2 Kosterní soustava II pracovní list
3 Kosterní soustava - souhrn interaktivní křížovka
4 Svalová soustava pracovní list
5 Trávící soustava - složení potravy pracovní list
6 Trávící soustava - souhrn interaktivní test
7 Dýchací soustava prezentace
8 Oběhová soustava - krev, srdce prezentace
9 Oběhová soustava - souhrn I

pracovní list

10 Oběhová soustava - souhrn II pracovní list
11 Dýchací, oběhová soustava test
12

Mízní soustava, žlázy s vnitřní sekrecí

test
13 Žlázy s vnitřní sekrecí, nervová soustava pracovní list
14 Smyslové orgány pracovní list
15 Vylučovací soustava interaktivní křížovka
16 Vylučovací, kožní soustava interaktivní přiřazování
17 Pohlavní soustava interaktivní test
18 Pohlavní soustava, prenatální vývoj dítěte, vývin jedince po narození test
19 Orgánové soustavy člověka - souhrn interaktivní test
20 Lidský organismus interaktivní přiřazování

 

 

Sada č. 2

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

Název předmětu: Přírodopis

Označení sady: 9.ročník

č. Název materiálu Provedení
1 Sluneční soustava a sféry Země pracovní list
2 Sluneční soustava, stavba Země test
3 Minerály prezentace
4 Skupiny nerostů interaktivní přiřazování
5 Vlastnosti nerostů pracovní list
6 Chemické značky (vzorce) nerostů interaktivní přiřazování
7 Minerály - souhrn I interaktivní test
8 Minerály - souhrn II test
9

Minerály, horniny

pracovní list
10 Sopečná činnost prezentace
11 Sopečná činnost, zemětřesení pracovní list
12 Vnější geologické děje, atmosféra pracovní list
13

Prahory, starohory, 1H, 2H, 3H

pracovní list
14 Geologické éry Země I interaktivní test
15 Geologické éry Země II test
16 Tundra, tajga interaktivní test
17 Stepi, pouště interaktivní křížovka
18 Tropy, subtropy pracovní list
19 Vodní ekosystémy pracovní list
20 Ekosystémy - souhrn interaktivní přiřazování

 

 

Sada č. 3

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

Název předmětu: Přírodopis (6. ročník)

Označení sady: Společenstvo lesa

 

 

č. Název materiálu Provedení
1 Jednobuněčné řasy a houby pracovní list
2 Houby a lišejníky test
3 Jehličnany pracovní list
4 Nahosemenné rostliny interaktivní test
5 Krytosemenné rostliny interaktivní test
6 Měkkýši, členovci I pracovní list
7 Pavoukovci, korýši, vzdušnicovci pracovní list
8 Členovci interaktivní test
9 Měkkýši, členovci II test
10 Ptáci - dravci, sovy, šplhavci prezentace
11 Ptáci - souhrn pracovní list
12 Obojživelníci, plazi, ptáci pracovní list
13 Savci - sudokopytníci pracovní list
14 Savci - šelmy prezentace
15 Savci - hmyzožravci pracovní list
16 Savci - souhrn I interaktivní křížovka
17 Savci - souhrn II test
18 Bezobratlí a obratlovci pracovní list
19 Společenstvo lesa I interaktivní test
20 Společenstvo lesa II interaktivní test