ZŠ TGM Ivančice - digitální učební materiály

1. tisková zpráva – ZŠ TGM Ivančice je zapojena do projektu EU peníze školám

Za účelem systematické podpory vzdělávání na základních školách v České republice vznikla v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost nová oblast podpory 1.4 – Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. Tento projekt je znám také pod názvem EU peníze školám.

Cílem projektu je zlepšit podmínky na základních školách, a tak zkvalitnit základní vzdělávání. Podpořenými cílovými skupinami jsou žáci a pedagogičtí pracovníci základních škol. Výše dotace se odvíjí od velikosti školy a počtu žáků.

Po vypracování projektového záměru, který vycházel ze Školního vzdělávacího programu, byla sestavena projektová žádost. Z připravených šablon klíčových aktivit si škola vybrala ty, které nám pro realizaci v podmínkách školy nejvíce vyhovují. Zlepšení výuky v jednotlivých oblastech chceme dosáhnout tvorbou a následným používáním nových digitálních učebních materiálů.

Doba trvání realizace projektu je pevně nastavena na 30 měsíců. Po předložení projektové žádosti na MŠMT proběhlo zhodnocení formálních náležitostí dle vypsaných kritérií a došlo ke schválení našeho projektu. MŠMT vydalo Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Nová cesta za vzděláním na ZŠ TGM ve výši 2 185 968 Kč. Termín zahájení projektu je stanoven na 3. 9. 2012, jeho ukončení bude 2. 3. 2015.

 

Mgr. Otmar Němec, ICT koordinátorKontakt

ZŠ TGM Ivančice

546 451 236